Regulamin serwisu

1. Wydawca kuku.pl nie zezwala na wykorzystywanie materiaÅ‚ów, grafik i treÅ›ci zamieszczonych w serwisie kuku.pl na innych witrynach internetowych.  Ewentualne udostÄ™pnienie materiaÅ‚ów, grafik i treÅ›ci zamieszczonych na kuku.pl może odbywać siÄ™ tylko i wyÅ‚Ä…cznie za zgodÄ… Wydawcy kuku.pl.  Kontakt do wydawcy info@kuku.pl. Zamieszczane w serwisie kuku.pl obrazki podlegajÄ… ochronie praw autorskich, a wydawca kuku.pl posiada stosowne zezwolenia, umowy lub licencje na ich publikacjÄ™.

2. Wydawca kuku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za zamieszczanie w swoim serwisie przez jego Użytkowników wszelkich materiaÅ‚ów i treÅ›ci powszechnie rozumianych jako treÅ›ci w formie tekstowej, graficznej, dźwiÄ™kowej, publikowanych w/w serwisie samodzielnie przez jego Użytkowników.
Wydawca kuku.pl zastrzega sobie również prawo w uzasadnionych przypadkach do modyfikacji przesÅ‚anych materiaÅ‚ów i treÅ›ci wÅ‚Ä…cznie z możliwoÅ›ciÄ… ich usuniÄ™cia bez powiadomienia Użytkowników.

3. Publikowane przez Użytkowników materiaÅ‚y i treÅ›ci nie mogÄ… być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich. Nie mogÄ… również być wulgarne, obraźliwie czy też naruszać zasad współżycia spoÅ‚ecznego. MateriaÅ‚y i treÅ›ci naruszajÄ…ce powyższe postanowienia bÄ™dÄ… niezwÅ‚ocznie usuwane przez wydawcÄ™ kuku.pl.

4. Wydawca kuku.pl zastrzega sobie prawo, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników w serwisie kuku.pl  materiaÅ‚ach i treÅ›ciach nie mogÄ… znaleźć siÄ™ treÅ›ci reklamujÄ…ce dziaÅ‚alność innych przedsiÄ™biorców lub też naruszajÄ…ce prawa lub interesy wydawcy kuku.pl. MateriaÅ‚y i treÅ›ci zawierajÄ…ce powyższe naruszenia bÄ™dÄ… niezwÅ‚ocznie zmienione lub usuniÄ™te bez powiadomienia Użytkownika.

5. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie i udostÄ™pnianie za poÅ›rednictwem serwisu kuku.pl materiaÅ‚ów i treÅ›ci powszechnie rozumianych jako treÅ›ci w formie tekstowej, graficznej, dźwiÄ™kowej, wyrażajÄ… zgodÄ™ na ich wykorzystywanie przez pozostaÅ‚ych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wydawca serwisu kuku.pl zastrzega sobie również prawo do ich kopiowania , rozpowszechniania i publikowania na wÅ‚asny użytek

6. Wydawca kuku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci w szczególnoÅ›ci cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z wortalu kuku.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Zabronione jest wykorzystywanie automatów, skryptów itd. sÅ‚użących do masowego przetwarzania informacji w celu pozyskiwania treÅ›ci z wortalu kuku.pl. WÅ‚aÅ›ciciel wortalu kuku.pl zezwala jedynie na rÄ™czne wykonywanie zapytaÅ„ poprzez odrÄ™czne wpisywanie poszukiwanej treÅ›ci, np. w polu formularza wyszukiwarki.

8. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu kuku.pl jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowieÅ„ niniejszego regulaminu.
9. Wydawca kuku.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne bÄ™dzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, iż Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw w tym majątkowych, w przypadku, gdy wydawca serwisu kuku.pl :
·         bez podania przyczyny i powiadomienia dokona usuniÄ™cia lub modyfikacji materiaÅ‚ów i treÅ›ci zamieszczonych przez Użytkownika w ramach serwisu kuku.pl
·          skopiuje , rozpowszechni i opublikuje treÅ›ci zamieszczone przez Użytkowników na wÅ‚asne potrzeby i do wÅ‚asnego użytku,
11. Rejestracja użytkownika w serwisie kuku.pl lub w newsleterze kuku.pl oznacza zgodÄ™ na otrzymywanie emaili informacyjnych oraz ofert marketingowych reklamodawców.
 
 

Wystapil nieoczekiwany blad

Jezeli problem bedzie sie powtarzal, prosimy o kontakt z administracja serwisu.

Powrot do strony glownej